Откакто се помнеше, Медуза живееше в мрачния и студен Север. Нощите бяха безкрайни, а дните - мрачни и облачни. Видя слънчев лъч един път през живота си, когато беше съвсем малко момиченце. Запомни го завинаги. И дълги години желаеше да го види отново. В малкото морско селце, в което живееше един-два пъти в годината се появяваше по някой пътешественик. Всички до един й разказваха за далечни топли земи, със слънчеви дни, за хора с черни огнени очи и черни буйни коси. Тя ги слушаше в захлас... А сега желаеше да посети тези земи повече от всякога.     Не разбираше защо кр...